x
הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - החזקת תלמיד חכם

הרב שניר גואטה

מהו הערך של החזקת תלמיד חכם? הרב שניר גואטה מביא את דבריו המרגשים של האור החיים הקדוש על שכרו העצום של המחזיק תלמידי חכמים

(אורך 4:44)