הרב יונתן גל-עד

הרב יונתן גל-עד - קוד התפילה

הרב יונתן גל-עד

לעיתים אנו מתפללים על דבר מסויים שאנו רוצים זמן רב והישועה לא מגיעה. איך מתפללים נכון? הרב יונתן גל-עד מסביר

(אורך 16:12)