הרב אשר דרוק

הרב אשר דרוק - פרשת ראה

הרב אשר דרוק

הרב אשר דרוק בשיעור מיוחד לפרשת השבוע - פרשת ראה