הרב אהוד מולאי

הרב אהוד מולאי - למה האדמו"ר גידל כלבים?

הרב אהוד מולאי

למה האדמו"ר גידל כלבים? ואיזה מוסר השכל אפשר ללמוד מכך? הרב הרב אהוד מולאי במסר חזק