הרב רועי מזרחי

הרב רועי מזרחי - אנחנו עשירים או עניים?

הרב רועי מזרחי

במה תלויה העשירות שלנו? הרב רועי מזרחי מסביר מי נקרא עשיר בעולם הזה ומי העני

(אורך 2:39)