הרב זמיר כהן - סוד הקשת ודגל הלהט’’ב

הרב זמיר כהן

מה המסר שמסתתר מאחורי קשת? ומדוע דוקא היא מסמלת את הברית והאות שלא ירד מבול לעולם? וכיצד כל זה מתקשר לעניין שגופים שונים מנסים בדורנו להרוס את התא המשפחתי? הרב זמיר כהן במסר קצר וחשוב

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,920 --> 00:00:02,670
כמה מילים על הקשת עצמה,

2
00:00:02,830 --> 00:00:05,570
על המסר שמסתתר בעניין הזה של הקשת.

3
00:00:07,390 --> 00:00:12,480
למה הקב"ה בחר דווקא בקשת
שהיא תהיה האות, הסימן של הברית

4
00:00:12,880 --> 00:00:16,510
ש"אני לא מוריד מבול לעולם,
והנה הקשת"?

5
00:00:19,180 --> 00:00:20,260
שאלה שנייה:

6
00:00:21,100 --> 00:00:22,646
בדרך כלל קשת,

7
00:00:24,140 --> 00:00:25,975
כשאדם יורה בחץ וקשת,

8
00:00:26,000 --> 00:00:32,500
המיתר קרוב אליו, והקשת -
החצי העגול הזה, נמצא לכיוון ההפוך.

9
00:00:34,300 --> 00:00:39,900
אומר הקב"ה לעם ישראל
ולאנושות כולם: תשימו לב

10
00:00:41,190 --> 00:00:44,670
שאת הקשת שאני אמור
לירות בכם חיצים,

11
00:00:44,700 --> 00:00:48,570
כביכול צריך לרדת מבול לעולם,
מלמעלה צריך לרדת מכה לעולם.

12
00:00:49,310 --> 00:00:51,990
אבל הקשת איך היא נראית
כשהיא מופיעה בשמיים?

13
00:00:52,530 --> 00:00:58,450
הפוך: המיתר לכיוון העולם שלנו,
והעיגול כלפי שמיים.

14
00:00:58,880 --> 00:01:02,430
במילים אחרות, אומר הקב"ה:
את החיצים אני לוקח אליי.

15
00:01:03,480 --> 00:01:06,350
בגלל שהתחייבתי לכם
שאני לא הולך להזיק לכם,

16
00:01:06,360 --> 00:01:07,910
אני לא הולך למחוק את האנושות,

17
00:01:07,930 --> 00:01:11,000
גם אם מגיעים לשפל המדרגה,
אני לא מאבד את כל העולם

18
00:01:11,110 --> 00:01:12,720
אחרי שנשבעתי לנח,

19
00:01:13,130 --> 00:01:16,990
אז במקום לירות לכיוון שלכם,
אני סופג את זה אליי כביכול.

20
00:01:17,000 --> 00:01:18,440
כמה חסד השם איתנו.

21
00:01:19,050 --> 00:01:23,290
עכשיו גם נבין
את הסוד של הצבעים של הקשת.

22
00:01:24,150 --> 00:01:26,670
אם ישאלו מדענים,
אז יסבירו את ההסבר המדעי

23
00:01:26,690 --> 00:01:29,130
איך זה בדיוק נראה,
איך קרני האור נשברות

24
00:01:29,140 --> 00:01:30,650
ויוצרות את קשת הצבעים.

25
00:01:31,060 --> 00:01:34,770
אבל בתורת הקבלה, כידוע,
כל צבע מייצג ספירה מסוימת.

26
00:01:35,210 --> 00:01:37,620
הצבע האדום, איזו ספירה הוא מייצג?

27
00:01:38,160 --> 00:01:40,340
גבורה.
גבורה זה דין, זה חוזק.

28
00:01:40,500 --> 00:01:43,470
לכן דם הוא אדום,
יין הוא אדום, בשר אדום.

29
00:01:43,490 --> 00:01:44,360
כל זה שייך לגבורה.

30
00:01:45,080 --> 00:01:50,850
בקשת רואים שהאדום
הוא הצבע הגבוה והוא הולך ויורד:

31
00:01:51,260 --> 00:01:55,210
כתום, צהוב, ירוק, כחול, בסוף סגול.

32
00:01:55,710 --> 00:01:57,040
אלה הצבעים של החסד.

33
00:01:57,050 --> 00:02:01,720
רואים שהצבעים של הגבורה
הולכים ויורדים כלפי מטה והופכים לחסד.

34
00:02:02,160 --> 00:02:05,750
אומר הקב"ה: כשיש מידת הדין
שאמורה לפגוע בכם,

35
00:02:05,990 --> 00:02:09,210
אני מבטל את הדינים
והופך את זה לחסדים.

36
00:02:09,640 --> 00:02:12,550
זה סוד שמסתתר
בעניין הזה של הקשת.

37
00:02:14,220 --> 00:02:15,390
מעניין מאוד

38
00:02:17,450 --> 00:02:19,060
שהמבול, על מה הוא בא?

39
00:02:20,190 --> 00:02:22,530
"כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ".

40
00:02:23,700 --> 00:02:25,570
היה גזל והיה מתירנות.

41
00:02:26,060 --> 00:02:30,160
וחז"ל אומרים ש"לא נחתם דינם
שירד מבול לעולם

42
00:02:30,510 --> 00:02:34,290
"אלא עד שהיו כותבים
שטרי נישואין לזכר".

43
00:02:34,540 --> 00:02:36,930
גבר לוקח גבר,
היו כותבים שטרי נישואין.

44
00:02:36,940 --> 00:02:39,980
לפני כן כשהיו נכשלים כל אחד לבד,
זה לא בסדר,

45
00:02:40,190 --> 00:02:41,390
אבל לא על זה בא המבול.

46
00:02:41,410 --> 00:02:44,980
כשהפכו את זה לממוסד ורשמי,
על זה בא המבול.

47
00:02:46,260 --> 00:02:50,770
והפלא הגדול שבדור שלנו,
אותם שקוראים לעצמם "גאווה",

48
00:02:51,110 --> 00:02:52,850
איזה דגל לקחו לעצמם?

49
00:02:53,210 --> 00:02:54,390
את צבעי הקשת.

50
00:02:55,350 --> 00:02:57,770
כנראה שזה לא לחינם,
זה בהשגחה פרטית.

51
00:02:58,510 --> 00:03:01,770
בחורף כשחוטאים, הקב"ה מראה קשת.

52
00:03:01,880 --> 00:03:05,210
כשעושים מצעדים בקיץ,
איך הוא יראה קשת? אין עננים.

53
00:03:05,670 --> 00:03:08,900
אז הם לוקחים קשת ומראים לכולם:

54
00:03:08,910 --> 00:03:11,250
בגללנו צריך לבוא מבול לעולם,

55
00:03:11,670 --> 00:03:14,370
אבל בזכות הקשת,
הקב"ה לא מוריד מבול.

56
00:03:14,780 --> 00:03:17,510
זה כנראה בהשגחה פרטית
שהקב"ה סידר.

57
00:03:23,740 --> 00:03:24,960
טוב, על כל פנים,

58
00:03:25,590 --> 00:03:30,320
הנדסת התודעה שעשו היום בתקשורת
ששבשו לאנשים את הראש,

59
00:03:30,330 --> 00:03:33,220
אנשים נורמליים, שפויים,
פעם היו נגד,

60
00:03:34,350 --> 00:03:36,720
היו קוראים לזה מעשה סדום.

61
00:03:36,860 --> 00:03:38,290
היום הפך להיות גאווה.

62
00:03:38,630 --> 00:03:42,010
זה חלק מהשיטות של היצר הרע
שמשבש לאנשים

63
00:03:42,530 --> 00:03:44,580
באמצעות כלי התקשורת שיש היום.

64
00:03:44,780 --> 00:03:46,630
אבל כל אדם צריך להיות חכם.

65
00:03:46,980 --> 00:03:50,400
זה שיש לאדם ניסיונות, יצרים,
אנשים שיש להם כישלונות,

66
00:03:51,580 --> 00:03:53,440
משהו אחר.
צריך לראות איך עוזרים להם.

67
00:03:53,690 --> 00:03:57,980
אבל להפוך את העניין הזה לרשות הרבים,
לעשות מצעדים, להתגאות,

68
00:03:58,190 --> 00:04:01,120
מה יש להתגאות?
אדם שקשה לו להתחתן יש לו מה להתגאות?

69
00:04:01,460 --> 00:04:06,340
אדם שצריך לחיות בצורה לא נורמלית,
צריך להתגאות בזה?

70
00:04:06,670 --> 00:04:09,990
זה כמו שיעשו מצעדים
של כל אלה שהם בעלי מומים בגופם,

71
00:04:10,010 --> 00:04:13,400
"אנחנו גאים בזה שאין לנו עיניים,
אין לנו רגליים, אין לנו ידיים".

72
00:04:13,420 --> 00:04:16,130
משתתפים בצערכם
שאין לכם ידיים, עיניים, רגליים.

73
00:04:16,420 --> 00:04:22,660
זה דבר מוזר שיש בדור הזה
שהשתבש על ידי האווירה התקשורתית שעשו.

74
00:04:22,890 --> 00:04:26,000
ברוך השם שבתקופה האחרונה
העולם נרגע יותר.

75
00:04:26,020 --> 00:04:30,300
אנשים הפכו להיות יותר שפויים,
קצת חוזרים למקורות.

76
00:04:30,450 --> 00:04:33,840
אין את ההתלהטות שהייתה בהתחלה
עם כל האווירה

77
00:04:33,860 --> 00:04:35,990
שמי שדיבר נגד כבר היו טורפים אותו.

78
00:04:36,360 --> 00:04:39,570
היום כבר אנשים הופכים להיות
יותר שפויים, יותר רגועים.

79
00:04:39,730 --> 00:04:43,990
ויהי רצון שנזכה כולנו
לגאולה שלמה בחסד ורחמים.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה