הרב אהוד מולאי

הרב אהוד מולאי - איך הצליח אדם פשוט נגד ברכתו של גדול הדור?

הרב אהוד מולאי

החתם סופר המליץ על הרב שיבחר לרבנות העיר אך זה לא קרה - מדוע? הרב אהוד מולאי  בסרטון קצר ומחזק על כוחה של התפילה

(אורך 8:39)