הרב יגאל כהן

הרב יגאל כהן - איך נמנעים מלשון הרע?

הרב יגאל כהן

הרב יגאל כהן בשיחה מחזקת בנושא שבין אדם לחברו - בגנות דיבורי לשון הרע וכיצד נמנעים מכך

(אורך 57:03)