הרב ברוך רוזנבלום

פתיחתם של שלושת השבועות - פרשת בלק תשפ"ב - הרב ברוך רוזנבלום

הרב ברוך רוזנבלום

פתיחתם של שלושת השבועות - פרשת בלק תשפ"ב - הרב ברוך רוזנבלום