הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - עידון הכעסים

הרב אייל אונגר

כעסים: איך הם מגיעים, וכיצד ניתן להתגבר עליהם? הרב אייל אונגר בשיחה על התמודדות עם כעסים

(אורך 14:35)