הרב זמיר כהן - בזכות מה הרב בן ציון חזר לחיים?

הרב זמיר כהן

כשהרב בן ציון אבא שאול קם מחוליו הוא אמר שניצל בזכות המקל שהניחו על יד מיטתו. מהי הסגולה שהייתה באותו מקל? הרב זמיר כהן במסר חשוב על כוחם של מעשים טובים

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,150 --> 00:00:01,840
כשהייתי עוד בחור בישיבה,

2
00:00:04,150 --> 00:00:07,010
הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה,

3
00:00:07,930 --> 00:00:11,420
הוא היה ידיד נפש של מרן הרב עובדיה יוסף

4
00:00:12,060 --> 00:00:14,820
ושל הרב יהודה צדקה,
ראש ישיבת "פורת יוסף".

5
00:00:15,020 --> 00:00:18,700
שלושתם היו ממש חברים בלב ונפש.

6
00:00:22,360 --> 00:00:24,440
והנה התפרסם בכל הישיבות

7
00:00:24,800 --> 00:00:28,210
להתפלל לרפואת הרב בן ציון אבא שאול,
קיבל אירוע מוחי.

8
00:00:29,980 --> 00:00:33,190
באמת כולם התפללו
והיה כנס גדול ב"פורת יוסף".

9
00:00:33,200 --> 00:00:36,920
הרב יהודה צדקה ביקש מכל אחד
שיקבל על עצמו קבלה

10
00:00:36,930 --> 00:00:39,670
ויקדיש אותה לרפואת הרב,
צריך פה הרבה זכויות.

11
00:00:40,620 --> 00:00:42,730
והרב כמה חודשים היה בלי הכרה.

12
00:00:43,650 --> 00:00:45,190
הרופאים כבר היו מיואשים.

13
00:00:48,000 --> 00:00:50,500
אבל בישיבות המשיכו להתפלל עליו.

14
00:00:52,570 --> 00:00:56,440
אז אף אחד לא חלם שהרב יהודה צדקה
שביקש להתפלל על הרב בן ציון,

15
00:00:56,450 --> 00:00:58,160
בסופו של דבר הוא ייפטר לפניו,

16
00:00:58,170 --> 00:01:01,410
והרב בן ציון יתעורר לחיים
ויאריך ימים יותר ממנו.

17
00:01:05,270 --> 00:01:08,610
כשהוא התעורר והייתה שמחה גדולה
בכל עולם הישיבות,

18
00:01:10,210 --> 00:01:14,560
עשו סעודת הודיה גדולה
באולם "אפריון" בירושלים.

19
00:01:14,580 --> 00:01:18,430
אני לא יודע אם האולם הזה עדיין קיים.
אז ברחוב בר אילן היה אולם "אפריון".

20
00:01:18,900 --> 00:01:22,880
עשו שם כנס גדול, להודות להשם
שהרב ברוך השם בריא.

21
00:01:23,570 --> 00:01:27,710
וכשהוא נכנס איזו שמחה הייתה שם
ושירים ואושר.

22
00:01:28,200 --> 00:01:30,440
הוא היה עדיין קצת חלש, והוא דיבר.

23
00:01:30,990 --> 00:01:33,920
אז הוא דיבר דברי חיזוק
והודה לכל מי שהתפלל לרפואתו,

24
00:01:33,940 --> 00:01:37,210
שהוא שמע מה עשו בשבילו
כשהוא היה בלי הכרה כל החודשים האלה.

25
00:01:40,260 --> 00:01:45,670
ובסוף דבריו הוא אמר שהוא רוצה
גם להודות לרבי יצחק בן וואליד.

26
00:01:46,700 --> 00:01:50,260
רבי יצחק בן וואליד נפטר
לפני 200 שנה בערך, מחכמי מרוקו.

27
00:01:50,690 --> 00:01:51,800
מה יש להודות לו?

28
00:01:53,610 --> 00:01:55,720
יש עד היום, אני לא יודע אצל מי זה נמצא,

29
00:01:55,920 --> 00:01:59,280
אבל יש את המקל שהרב היה נשען עליו.

30
00:01:59,310 --> 00:02:01,760
לעת זקנה היה נשען על המקל הזה.

31
00:02:03,870 --> 00:02:09,070
והרב בן ציון, שהוא לא היה אדם,
נקרא לזה חי בריחופים ובדמיונות,

32
00:02:09,080 --> 00:02:11,310
היה אדם מאוד יציב עם רגליים על הקרקע.

33
00:02:11,340 --> 00:02:14,300
הכול שכל, מי שרואה
את הספרים שלו, את התשובות ההלכתיות.

34
00:02:14,560 --> 00:02:16,270
מאוד יצוק, מאוד יציב.

35
00:02:17,760 --> 00:02:25,140
אבל הוא סיפר שם שכשהניחו לידו על המיטה
את המקל של רבי יצחק בן וואליד,

36
00:02:25,180 --> 00:02:26,870
הוא פקח את העיניים והתעורר.

37
00:02:28,820 --> 00:02:30,240
דבר פלא הדבר הזה.

38
00:02:31,610 --> 00:02:33,100
מקל יכול להחיות?

39
00:02:33,300 --> 00:02:37,570
ואם את המקל הזה במרוקו
היה קונה איזה פועל בניין?

40
00:02:38,980 --> 00:02:40,350
אז היה לו כוח כזה?

41
00:02:52,280 --> 00:02:55,290
אני לא יודע כמה שנים
רבי יצחק בן וואליד נשען על המקל הזה

42
00:02:55,310 --> 00:02:58,330
כשהיה הולך איתו לשיעורי תורה שם במרוקו,

43
00:02:59,600 --> 00:03:03,630
אבל הדבר התקדש,
התקדש מכל מה שהיה מסביב,

44
00:03:03,830 --> 00:03:08,540
עד כדי כך שהאור הרוחני שנמצא בו
יכול להשפיע על כל הסביבה.

45
00:03:09,170 --> 00:03:13,510
מזה נלמד כמה האדם צריך
לייקר את המעשים שלו.

46
00:03:14,520 --> 00:03:17,920
השיטה הכי גדולה ליצר הרע
להכשיל אנשים בעוונות -

47
00:03:17,930 --> 00:03:20,410
על ידי שהוא מקטין אותנו בעיני עצמנו.

48
00:03:20,900 --> 00:03:22,810
הוא נותן הרגשה לאדם: מי אתה בכלל?

49
00:03:22,850 --> 00:03:25,650
מה זה משנה תעשה כך או תעשה כך?
יש לזה השפעה?

50
00:03:26,330 --> 00:03:29,160
אתה בורג קטן בכל המערכת של העולם.

51
00:03:29,170 --> 00:03:33,520
מנסה להקטין את האדם,
ועל ידי ההקטנה הזאת הוא מפיל אותו.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה