x
הרב דן טיומקין

הרב דן טיומקין - כוחות העל של ילדי הקשב

הרב דן טיומקין

רבות מדובר על הקשיים שחווים בעלי הפרעת הקשב, אך האם ישנם גם יתרונות? הרב דן טיומקין מסביר כיצד ניתן לגרום לילד שמתמודד עם הפרעת הקשב להוציא לאור את החוזקות שלו ולהצליח בתחומים שבהם הוא טוב

(אורך 15:06)