הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - הדלקת נרות

הרב עמנואל מזרחי

אומר הזוהר הקדוש: כשאישה יהודיה מדליקה נרות השבת היא נדמית לכהן הגדול בבית המקדש. הרב עמנואל מזרחי  בשיחה על הזכות העצומה בהדלקת הנרות

(אורך 13:04)