הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשת קורח - משה אמת

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר בשיעור מרתק על ההפטרה ופרשת השבוע - פרשת קורח 

(אורך 56:03)