הרב דוד פריוף

הרב דוד פריוף - למה מסוכן להתמסכן?

הרב דוד פריוף

אם נתלונן ונתמסכן נקבל את מה שאנחנו רוצים? בשיחה זו מדבר הרב דוד פריוף על ראיית הטוב שבחיינו שתתן לנו שמחה ושפע גדול

(אורך 1:00:29)