הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - סגולה נגד פיגועים

הרב עמנואל מזרחי

להינצל מפיגועי ישמעאלים: הרב עמנואל מזרחי מביא סגולה בשם גדולי המקובלים בדורות הקודמים לשמירה והגנה מפני פיגועים

(אורך 7:37)