x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - דוד המלך

הרב הרצל חודר

'דוד מלך ישרא חי וקיים' - גם כשנפטר דוד המלך מהעולם הוא עדיין חי וקיים - הרב הרצל חודר מסביר את העניין

(אורך 3:20)