הרב זמיר כהן - סוד הצלחתה של רות המואבייה

הרב זמיר כהן

רות המואביה עמדה על עקרונותיה ובזכות זה הגיעה מדלות לעושר גדול ונהייתה אמה של מלכות. הרב זמיר כהן במסר לקראת חג השבועות

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,480 --> 00:00:03,800
כשקוראים בליל שבועות
את כל התנ"ך, תחילה וסוף,

2
00:00:03,840 --> 00:00:06,960
מגיעים למגילת רות,
קוראים את כולה, מההתחלה עד הסוף.

3
00:00:07,360 --> 00:00:11,880
מה יש במגילת רות שהיא כל כך מיוחדת
שקוראים את כולה בשבועות?

4
00:00:12,560 --> 00:00:14,692
בפסיקתא מובא, בדברי חז"ל,

5
00:00:16,480 --> 00:00:19,005
שאדם שמתחיל להתחזק

6
00:00:19,320 --> 00:00:21,720
מקבל עליו מצוות,
רוצה להתחזק בתורה,

7
00:00:21,760 --> 00:00:22,981
בהתחלה מאוד קשה.

8
00:00:23,760 --> 00:00:27,196
מרגיש התמודדויות,
לשנות הרגלים זה לא קל.

9
00:00:28,760 --> 00:00:32,774
קוראים מגילת רות, תראה את רות
כמה קשה היה לה בהתחלה.

10
00:00:33,560 --> 00:00:37,000
הייתה ענייה, סובלת.
הרי רות הייתה נסיכה מואבייה.

11
00:00:37,480 --> 00:00:41,165
היא ואחותה, רות וערפה,
התחתנו עם מחלון וכליון,

12
00:00:41,800 --> 00:00:43,315
שהם באו לשדה מואב.

13
00:00:43,680 --> 00:00:46,792
אביהם אלימלך היה עשיר גדול,

14
00:00:47,040 --> 00:00:48,823
והיה רעב בארץ ישראל,

15
00:00:49,720 --> 00:00:51,160
ראה שבאים אליו הרבה עניים,

16
00:00:51,200 --> 00:00:53,280
אמר: "לי אין סבלנות לעניים,
נברח מכאן".

17
00:00:53,360 --> 00:00:55,153
ירדו מהארץ, הלכו לשדה מואב.

18
00:00:56,560 --> 00:01:00,575
ושם שני בניו התחתנו עם רות וערפה.

19
00:01:00,600 --> 00:01:05,560
הוא בא ממשפחה חשובה יהודייה.
הרי הגויים יש להם כבוד להתחתן עם יהודים.

20
00:01:06,440 --> 00:01:11,754
גם מבחינה רוחנית כשחס ושלום
יש מגע בין יהודי לבין גוי,

21
00:01:12,960 --> 00:01:15,040
את השפע של היהודי הוא שואב אליו.

22
00:01:15,120 --> 00:01:18,560
זאת אומרת, הצד הגוי הוא כמו ספוג,
שואב את השפע היהודי אליו,

23
00:01:18,584 --> 00:01:21,440
לכן יש להם תאווה כזאת
להידבק ביהודים.

24
00:01:22,640 --> 00:01:24,320
אפילו שהם לא יודעים
להסביר את זה במילים,

25
00:01:24,360 --> 00:01:25,801
אבל יש להם סוג של תאווה.

26
00:01:26,040 --> 00:01:29,480
שתי נסיכות מואביות
התחתנו עם מחלון וכליון,

27
00:01:29,520 --> 00:01:31,998
הבנים של נעמי ואלימלך.

28
00:01:34,280 --> 00:01:38,320
אחר כך מת אלימלך,
אחרי זה שני בניו מתו,

29
00:01:38,560 --> 00:01:41,480
נהיו עניות נעמי ושתי הכלות שלה.

30
00:01:42,280 --> 00:01:44,280
כשערפה אמרה "אני חוזרת",

31
00:01:44,640 --> 00:01:47,877
אז היא הבינה שזאת כנראה
עד היום לא באמת רצתה להיות יהודייה.

32
00:01:48,400 --> 00:01:49,020
חזרה.

33
00:01:50,040 --> 00:01:52,681
ומי נולד ממנה, מערפה?
גוליית.

34
00:01:53,120 --> 00:01:56,320
הבן של ערפה היה גוליית,
שאחר כך נאבק עם דוד,

35
00:01:56,360 --> 00:01:59,578
שהוא הנכד של רות.

36
00:02:01,200 --> 00:02:03,760
ורות אומרת לה:
"עמך עמי, אלוהייך אלוהיי",

37
00:02:03,784 --> 00:02:05,633
אני הולכת איתך באש ובמים.

38
00:02:08,000 --> 00:02:12,591
כשחזרו נעמי ורות
לארץ ישראל, היו עניות.

39
00:02:14,040 --> 00:02:17,135
ורות הלכה ללקט בשיבולים
בשדה של בועז.

40
00:02:17,160 --> 00:02:19,920
בועז היה ראש הסנהדרין,
עשיר גדול, יש לו הרבה שדות,

41
00:02:19,944 --> 00:02:21,622
גם רב גדול, גם עשיר גדול.

42
00:02:23,200 --> 00:02:27,424
ויש הלכה שהשיבולים שנופלות
אסור לבעל השדה לקחת.

43
00:02:27,640 --> 00:02:30,560
תשאיר אותן בשביל העניים.
אתה יש לך מספיק, תן גם להם.

44
00:02:30,880 --> 00:02:33,067
"לקט שכחה ופאה",
יש מצווה מהתורה.

45
00:02:33,560 --> 00:02:36,106
אז הגברים מלקטים כאן,
הנשים מלקטות שם.

46
00:02:36,600 --> 00:02:39,067
והיא הלכה עם הקבוצה
של הנשים ומלקטת.

47
00:02:40,440 --> 00:02:43,000
במגילת רות כתוב שבא בועז

48
00:02:44,560 --> 00:02:48,360
והוא שואל את הנער שלו,
את המשרת שלו: "למי הנערה הזאת?"

49
00:02:49,040 --> 00:02:52,080
שואלים חז"ל: "וכי דרכו של בועז
לשאול בנערות?"

50
00:02:52,960 --> 00:02:53,960
מה זה משנה מי זאת?

51
00:02:55,160 --> 00:02:57,615
אומרת הגמרא: "ראה בה צניעות מיוחדת".

52
00:02:59,840 --> 00:03:02,553
כל הבנות, כשהיו מלקטות,
הרי כולן עניות,

53
00:03:02,720 --> 00:03:05,280
וכל אחת רוצה לחזור הביתה
עם כמה שיותר חיטים,

54
00:03:05,304 --> 00:03:06,560
אז לא היה ביטוח לאומי.

55
00:03:06,840 --> 00:03:09,154
מה שיש זה האוכל שיהיה להם
לארוחת ערב.

56
00:03:09,680 --> 00:03:13,017
אז כל אחת מנסה ללקט,
היא פה, בעלה שם.

57
00:03:13,480 --> 00:03:15,962
בחינם, יש עכשיו קציר חיטים,
אפשר ללקט.

58
00:03:17,880 --> 00:03:19,814
כל המלקטות, איך היו מלקטות?

59
00:03:21,280 --> 00:03:23,494
מתכופפות, עם הראש למטה,

60
00:03:24,360 --> 00:03:26,200
מרימות את השיבולים שיש שם,

61
00:03:26,224 --> 00:03:30,009
רצות קדימה, מלקטות עוד
כדי להספיק כמה שיותר.

62
00:03:30,880 --> 00:03:33,212
הוא רואה את רות מתנהגת בצורה שונה.

63
00:03:33,600 --> 00:03:35,200
היא לא הייתה מתכופפת כמו כולן,

64
00:03:35,224 --> 00:03:38,254
כי היא פחדה שהשמלה תעלה מאחורה,
הרגליים שלה יתגלו.

65
00:03:39,240 --> 00:03:40,605
אז היא הייתה מתיישבת.

66
00:03:40,840 --> 00:03:43,400
כשרוצה להרים מהרצפה,
הייתה מתיישבת

67
00:03:43,424 --> 00:03:47,640
כדי שהחצאית ככה בצורה מלכותית
תכסה את הרגליים ואז היא מרימה.

68
00:03:47,680 --> 00:03:49,120
כמה אפשר לאסוף בצורה כזאת?

69
00:03:49,144 --> 00:03:52,249
מתיישבת, קמה, הולכת,
שוב מתיישבת, קמה.

70
00:03:52,920 --> 00:03:54,160
הפסידה הרבה שיבולים.

71
00:03:54,800 --> 00:03:56,800
אבל בועז התפעל מהאצילות הזאת,

72
00:03:56,840 --> 00:04:00,365
אמר: מי זאת שיש לה
כזו צניעות, אצילות כזאת?

73
00:04:00,800 --> 00:04:06,615
והוא אומר לו: זאת ששמעת בחדשות
שאמרו שבאה עם נעמי משדה מואב,

74
00:04:06,640 --> 00:04:07,680
זאת כלתה.

75
00:04:08,440 --> 00:04:11,378
ונעמי תכננה: אני ענייה, בועז עשיר,

76
00:04:11,840 --> 00:04:15,050
אבל אשתו היא חברה טובה שלי,
אני אדבר איתה, הוא יעזור לנו.

77
00:04:15,800 --> 00:04:17,400
באו לעיר, לוויית ענק.

78
00:04:17,440 --> 00:04:19,340
מה קרה? אשתו של בועז נפטרה.

79
00:04:20,200 --> 00:04:24,000
לכן כשאמרו לנעמי,
כשדיברו אמרו: "הזאת נעמי?"

80
00:04:24,080 --> 00:04:25,640
אז היא אמרה: "אל תקראנה לי נעמי".

81
00:04:25,720 --> 00:04:28,043
תקראו לי "מרא", השם המר לי.

82
00:04:28,360 --> 00:04:30,684
עד שהייתה לי תקווה מסוימת,
גם זה נגמר.

83
00:04:32,400 --> 00:04:35,327
ורות שם מלקטת,
בועז ראה את האצילות שלה,

84
00:04:36,520 --> 00:04:40,921
וזה גרם לו בסופו של דבר
לייבם אותה, לקח אותה לאישה.

85
00:04:41,840 --> 00:04:43,620
ואגב, יש כאן מוסר השכל גדול,

86
00:04:44,160 --> 00:04:47,335
לפעמים האדם צריך
להקריב משהו לכבוד השם,

87
00:04:47,360 --> 00:04:50,000
והוא מרגיש "אני מפסיד,
אם אני עושה את זה אני מפסיד".

88
00:04:51,720 --> 00:04:53,594
רות הפסידה כמה שיבולים,

89
00:04:54,200 --> 00:04:55,711
אבל בזכות זה מה היא הרוויחה?

90
00:04:56,200 --> 00:04:57,780
שכל השדות נהיו שלה.

91
00:04:58,200 --> 00:05:01,561
ברגע שהיא התחתנה עם בועז
היא נהייתה העשירה הגדולה.

92
00:05:01,720 --> 00:05:04,040
כל השדות האלה, לא רק
כמה שיבולים שהיא הפסידה.

93
00:05:04,080 --> 00:05:05,702
בזכות מה? בזכות הצניעות שלה.

94
00:05:06,200 --> 00:05:08,303
והיא נהייתה אימה של מלכות.

95
00:05:08,400 --> 00:05:10,795
כל שושלת מלכי בית דוד
יצאו ממנה.

96
00:05:11,480 --> 00:05:14,895
כלל גדול, שלפעמים האדם מרגיש
שהוא צריך להקריב,

97
00:05:14,920 --> 00:05:16,895
לפעמים מבחינה חברתית
לא נעים לו,

98
00:05:16,920 --> 00:05:19,480
צריך להקריב איזה מקום עבודה
שיש שם יותר כסף,

99
00:05:19,520 --> 00:05:21,040
אבל הוא יודע:
שם זה לא בדיוק טוב.

100
00:05:21,480 --> 00:05:25,440
קשרי חברות שהוא צריך להפסיד אותם
כי מקלקלים אותו החברים האלה,

101
00:05:25,640 --> 00:05:28,646
להכניס חסימה בטלפון
שהוא לא רגיל לזה וקשה לו.

102
00:05:29,480 --> 00:05:34,067
אבל ידע, אתה מקריב בשביל הקב"ה -
הוא ייתן לך אחר כך פי כמה וכמה.

103
00:05:34,640 --> 00:05:37,855
אז כשקוראים מגילת רות
זה בא להעביר מסר לאדם

104
00:05:37,880 --> 00:05:39,280
שגם אם קשה בהתחלה,

105
00:05:39,304 --> 00:05:41,140
עם ישראל קיבל את התורה,
היה קשה,

106
00:05:41,280 --> 00:05:42,920
אבל תדע שבסוף יצא מזה טוב.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה