הרב אהוד מולאי

הרב אהוד מולאי - אל תחרוץ את הדין

הרב אהוד מולאי

אם היינו רואים את התמונה השלמה לא היינו דנים את הזולת לחובה. הרב אהוד מולאי  בסיפור עם מוסר השכל גדול וחשוב

(אורך 5:07)