הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: סיפורי צדיקים - הרב שמחה הכהן קוק

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר בקווים לדמותו של הצדיק, הרב שמחה הכהן קוק

(אורך 4:22)