הרב זמיר כהן - איך להתמודד עם קשיים בתהליך ההתחזקות?

הרב זמיר כהן

מהי הדרך הנכונה והמאוזנת להתהליך ההתחזקות? הרב זמיר כהן בתשובה מפורטת

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,204 --> 00:00:02,022
"יש בי אמונה מאוד גדולה,

2
00:00:02,051 --> 00:00:04,270
"אבל מצד שני יש לי יצר רע

3
00:00:04,307 --> 00:00:06,360
"שמונע ממני לקיים מצוות,

4
00:00:07,817 --> 00:00:10,324
"כמו למשל שמירת שבת או צניעות.

5
00:00:10,390 --> 00:00:12,700
"כל יום אני אומרת לעצמי 'הפעם אתגבר',

6
00:00:12,720 --> 00:00:15,654
"וכל פעם אני נופלת מחדש.

7
00:00:15,689 --> 00:00:17,619
"יוצא שאני כל יום בוויכוח פנימי

8
00:00:17,670 --> 00:00:20,070
"מתוך ציפייה שיום יבוא ומשהו יקרה.

9
00:00:21,555 --> 00:00:22,820
"מתי זה יקרה?"

10
00:00:24,336 --> 00:00:26,355
ראשית, עצם העלאת השאלה והרצון

11
00:00:26,368 --> 00:00:27,990
זה כבר חצי מהדרך.

12
00:00:28,355 --> 00:00:30,970
כשאדם לא מתייאש ודורש מעצמו,

13
00:00:31,171 --> 00:00:32,249
כבר עשה חצי מסלול.

14
00:00:32,272 --> 00:00:33,916
אבל אי אפשר להישאר בחצי המסלול,

15
00:00:33,932 --> 00:00:35,108
צריך להתקדם הלאה.

16
00:00:35,849 --> 00:00:39,795
בדרך כלל הטעות שיש אצל שואלים שאלות

17
00:00:39,814 --> 00:00:41,002
מהסוג הזה:

18
00:00:41,824 --> 00:00:44,560
אנשים שחיים בתחושה "או הכול או כלום".

19
00:00:45,033 --> 00:00:47,846
או שמגיעים לשלמות ושומרים שבת בשלמות

20
00:00:47,878 --> 00:00:50,908
וצניעות, או שנשארים ולא מתקדמים שום צעד.

21
00:00:50,937 --> 00:00:52,188
ואז מחכים מתי זה יקרה.

22
00:00:52,198 --> 00:00:54,530
כי בפנים יודעים את האמת, רוצים להתקדם,

23
00:00:54,784 --> 00:00:56,601
אבל לעשות צעד כזה גדול,

24
00:00:56,627 --> 00:01:00,144
לא לכל אדם יש את התעצומות נפש

25
00:01:00,483 --> 00:01:02,601
לעשות את הצעד בבת אחת,

26
00:01:02,624 --> 00:01:04,020
ולפעמים גם לא נכון.

27
00:01:04,150 --> 00:01:06,720
לפעמים לוקחים הרבה בבת אחת ואז קורסים.

28
00:01:06,950 --> 00:01:09,210
חודש-חודשיים ואז חוזרים למה שהיה לפני

29
00:01:09,250 --> 00:01:10,930
וכבר מרגישים ש"זה לא בשבילי".

30
00:01:11,497 --> 00:01:14,035
הדרך הנכונה אצל רוב האנשים

31
00:01:14,051 --> 00:01:16,400
היא לעלות בהדרגה שלב אחר שלב,

32
00:01:16,438 --> 00:01:17,670
ואז הרבה יותר קל.

33
00:01:18,054 --> 00:01:20,755
לקבל קבלה של התחזקות בשלבים,

34
00:01:20,764 --> 00:01:21,990
אבל לעמוד בזה.

35
00:01:22,361 --> 00:01:26,450
למשל, הזכירו כאן צניעות ושבת.

36
00:01:27,011 --> 00:01:29,878
בנושא של צניעות היא יכולה להחליט לעצמה:

37
00:01:29,888 --> 00:01:33,560
"אני בשבת, מכניסת השבת ועד צאת השבת,

38
00:01:34,048 --> 00:01:36,770
"לבושה בצניעות לפי כל גדרי ההלכה".

39
00:01:38,041 --> 00:01:40,473
כי ייתכן שבעבודה יותר קשה לה לשנות חזות.

40
00:01:40,496 --> 00:01:42,880
קודם כול שהיא תתרגל לראות את עצמה בראי

41
00:01:42,921 --> 00:01:45,030
עם לבוש צנוע וליהנות מזה.

42
00:01:45,072 --> 00:01:47,763
"אני לבושה בלבוש מלכות, לבוש מכובד.

43
00:01:47,804 --> 00:01:49,590
"כל כבודה בת מלך פנימה".

44
00:01:49,625 --> 00:01:50,675
שתחמיא לעצמה.

45
00:01:50,691 --> 00:01:52,326
וגם אם הסביבה קצת יורדת עליה,

46
00:01:52,384 --> 00:01:54,352
תדע: "אני צועדת בדרך אמת".

47
00:01:54,876 --> 00:01:55,971
אחר כך היא יכולה להחליט

48
00:01:55,996 --> 00:01:58,660
שפעמיים בשבוע כשהיא חוזרת מהעבודה

49
00:01:59,520 --> 00:02:00,980
עוברת ללבוש צנוע.

50
00:02:01,580 --> 00:02:03,673
אחר כך כל השבוע כשהיא חוזרת מהעבודה.

51
00:02:03,689 --> 00:02:05,648
אחרי שהיא התרגלה לראות את עצמה,

52
00:02:05,721 --> 00:02:07,340
מתחילה לספר לכל החברות:

53
00:02:07,360 --> 00:02:09,056
"תדעו שאני כבר חודש

54
00:02:09,267 --> 00:02:11,110
"אחרי העבודה לובשת צנוע".

55
00:02:11,548 --> 00:02:12,483
"מה, באמת ככה?"

56
00:02:12,508 --> 00:02:14,294
"כן, אני כך בבית, אני התרגלתי כך.

57
00:02:14,320 --> 00:02:15,940
"אני אוהבת את זה, זה עושה לי טוב".

58
00:02:16,182 --> 00:02:18,288
בדרך כלל כשמודיעים לפני לכולם:

59
00:02:18,329 --> 00:02:20,290
"עוד מעט תראו אותי במצב אחר",

60
00:02:20,406 --> 00:02:21,590
בחור שמודיע לכולם:

61
00:02:21,603 --> 00:02:24,970
"תדעו שאני בשבועות הקרובים עובר לכיפה".

62
00:02:26,070 --> 00:02:27,350
כמה פעמים שאלו אותי צעירים

63
00:02:27,363 --> 00:02:29,180
שהולכים לאירוע, ואומרים:

64
00:02:29,219 --> 00:02:31,190
"הדודה לא יודעת שחזרתי בתשובה.

65
00:02:31,561 --> 00:02:32,828
"והדודה הזו כשרואה אותי,

66
00:02:32,844 --> 00:02:34,470
"תמיד באה מחבקת אותי".

67
00:02:35,027 --> 00:02:36,786
ועל פי ההלכה, אפילו  שהיא בת 80,

68
00:02:36,810 --> 00:02:38,362
בת 90, בת 170,

69
00:02:38,620 --> 00:02:42,413
אסור לנגוע באישה שהיא לא אשתך,

70
00:02:42,518 --> 00:02:43,655
גם אם היא דודה.

71
00:02:43,804 --> 00:02:47,200
ההיתר: אימא ובן מותרים.

72
00:02:48,107 --> 00:02:50,473
אימא יכולה לחבק את הבן שלה, לנשק אותו,

73
00:02:50,498 --> 00:02:52,690
הבן את האימא. זה משהו אחר.

74
00:02:53,040 --> 00:02:57,273
אבל קרבה של בני דודים,

75
00:02:57,299 --> 00:02:58,771
בני דודות או דודות,

76
00:02:58,809 --> 00:03:00,318
דברים שאסורים לבוא במגע.

77
00:03:00,720 --> 00:03:01,792
והוא חוזר בתשובה ואומר:

78
00:03:01,817 --> 00:03:04,403
"כשאני מגיע לאירוע היא באה,

79
00:03:04,425 --> 00:03:06,160
"ואז מה אני יכול לעשות?

80
00:03:07,481 --> 00:03:09,060
"אני אדחף אותה? מה אני יכול לעשות?"

81
00:03:09,616 --> 00:03:14,089
העצה לזה: לפני החתונה תרים טלפון

82
00:03:14,124 --> 00:03:16,390
לאותה דודה שהיא מועדת לפורענות

83
00:03:18,041 --> 00:03:19,230
ותגיד לה: "שלום דודה,

84
00:03:19,260 --> 00:03:21,620
"את יודעת שאני כבר כמה חודשים מתחזק".

85
00:03:23,168 --> 00:03:24,690
היא אומרת: "כן, אני יודעת".

86
00:03:25,139 --> 00:03:27,000
"אז תדעי שאני בזמן האחרון

87
00:03:27,040 --> 00:03:28,425
"כבר לא נוגע בנשים,

88
00:03:28,457 --> 00:03:31,600
"אפילו לא שאת דודה כל כך יקרה וחשובה,

89
00:03:31,619 --> 00:03:33,044
"אבל אני לא נוגע".

90
00:03:33,536 --> 00:03:36,230
"מה, הגזמת, השתגעת, מה עשו לך?"

91
00:03:36,320 --> 00:03:37,587
לא צריך לריב איתה.

92
00:03:37,648 --> 00:03:39,737
"יכול להיות שהשתגעתי, יכול להיות שלא,

93
00:03:39,782 --> 00:03:41,712
"אבל אני מבקש, רק תכבדי את זה כשניפגש.

94
00:03:41,744 --> 00:03:44,370
"נגיד שלום יפה, אבל בלי מגע".

95
00:03:44,492 --> 00:03:46,320
מקסימום כשנפגשים אחר כך

96
00:03:46,352 --> 00:03:47,526
היא זורקת איזו עקיצה,

97
00:03:47,552 --> 00:03:49,341
ואתה מחייך ועובר לסדר היום

98
00:03:49,570 --> 00:03:50,590
ועוברים בשלום.

99
00:03:50,726 --> 00:03:52,528
אבל כמו שאמרנו, לא בבת אחת.

100
00:03:52,547 --> 00:03:54,870
בשלבים, כל פעם צריך לעלות מדרגה,

101
00:03:54,934 --> 00:03:56,832
להכין את הסביבה אז הרבה יותר קל.

102
00:03:56,848 --> 00:03:58,272
כל אדם צריך להרגיש את עצמו

103
00:03:58,288 --> 00:04:00,387
אם יותר נוח לו להציב עובדה

104
00:04:00,409 --> 00:04:01,790
או להכין את הסביבה.

105
00:04:02,096 --> 00:04:05,299
אבל ודאי שכשאדם עולה בשלבים שלב אחר שלב,

106
00:04:05,321 --> 00:04:06,720
כך גם בשמירת שבת.

107
00:04:06,870 --> 00:04:08,793
היא מרגישה שהיא לא עומדת בשמירת שבת.

108
00:04:08,832 --> 00:04:10,990
תבדוק: מה הכי קשה לי? הטלפון?

109
00:04:11,696 --> 00:04:12,760
זה הכי קשה?

110
00:04:12,790 --> 00:04:14,880
נסיעות יותר קל לי לוותר עליהן?

111
00:04:14,912 --> 00:04:17,540
אז תתחיל שלא נוסעת בשבת. התקדמות.

112
00:04:17,715 --> 00:04:19,308
אחר כך מקבלת על עצמה,

113
00:04:19,347 --> 00:04:20,595
או מקבל, לא משנה,

114
00:04:20,646 --> 00:04:21,970
לא מדליק את האור.

115
00:04:22,342 --> 00:04:24,720
בשלב השלישי, טלפון.

116
00:04:24,934 --> 00:04:27,635
בערב שבת, מכניסת השבת עד הבוקר,

117
00:04:27,654 --> 00:04:28,928
לא נוגעים בטלפון.

118
00:04:28,963 --> 00:04:30,323
כל פעם מוסיפים עוד דבר

119
00:04:30,340 --> 00:04:32,284
עד שמגיעים לשלמות הראויה.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה