הרב זמיר כהן - אל תמתחו את הקשר יותר מדי

הרב זמיר כהן

כשבני זוג חיים ביחד וטוב להם מדוע יש צורך בחתונה? הרב זמיר כהן מסביר מדוע צריך להזדרז לקיים חתונה ולחיות בקדושה על ידי חופה וקידושין

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,169 --> 00:00:03,360
"אקדים שאני שולח את השאלה
לבקשת בת זוגתי.

2
00:00:03,596 --> 00:00:09,030
"אני בן 25 והיא בת 23.
אנחנו בקשר זוגי קרוב לשלוש שנים.

3
00:00:09,296 --> 00:00:14,356
"היא לוחצת לקבוע תאריך לחתונה,
ואני מעוניין שנתבסס קודם מבחינה כלכלית.

4
00:00:14,822 --> 00:00:16,480
"שנינו מתחזקים בדת,

5
00:00:16,579 --> 00:00:22,652
"אבל עדיין אני לא מבין מה לא טוב
במצב הנוכחי כשאנחנו כבר זוג לכל דבר.

6
00:00:22,684 --> 00:00:24,829
"אשמח לקבל הסבר".

7
00:00:25,753 --> 00:00:32,887
כמו כל דבר, בהלכה היהודית
יש את הצד ההלכתי

8
00:00:33,411 --> 00:00:35,245
ויש את צד הכדאיות.

9
00:00:35,552 --> 00:00:37,970
תמיד ההלכה והכדאיות הולכים ביחד.

10
00:00:38,620 --> 00:00:42,118
ההלכה: עצם זה שהקב"ה אמר,
ככה אנחנו עושים.

11
00:00:42,147 --> 00:00:45,821
אבל בפועל גם רואים שאדם מרוויח
כשהוא הולך בדרך השם.

12
00:00:46,531 --> 00:00:50,983
מההיבט ההלכתי,
 זוג שאינו נשוי אסורים במגע.

13
00:00:51,862 --> 00:00:57,950
מהרגע שיש מחזור ראשון, יש דין של נידה
שאסור לה לבוא במגע עם שום גבר,

14
00:00:58,358 --> 00:01:01,575
וכל מגע כזה הוא נזק לו ונזק לה.

15
00:01:02,076 --> 00:01:07,084
המשיכה שבין איש לאישה זו משיכה טבעית
שהקב"ה הטביע בבריאה לתועלת

16
00:01:07,104 --> 00:01:09,480
כדי שיהיו דורות הבאים, שתהיה זוגיות.

17
00:01:09,609 --> 00:01:13,225
יש מצוות עונה שבני זוג מקיימים יחד
כשהכול בקדושה.

18
00:01:13,248 --> 00:01:17,220
וזה רצון השם, הוא ברא זוגיות
כי הוא רוצה שבני אדם יחיו בזוגיות.

19
00:01:17,696 --> 00:01:19,200
אבל שיעשו את זה נכון.

20
00:01:19,840 --> 00:01:22,947
יש שני תנאים כדי לחיות בזוגיות,
לבוא במגע:

21
00:01:22,963 --> 00:01:25,170
התנאי האחד, להיות נשואים.

22
00:01:25,520 --> 00:01:28,265
והתנאי השני, שלאחר כל דימום

23
00:01:28,304 --> 00:01:34,284
יש את הגדרים ההלכתיים
של הימי שבעה נקיים מסיום הדימום.

24
00:01:34,307 --> 00:01:36,380
יש בזה כללים והלכות, צריך ללמוד אותם.

25
00:01:36,857 --> 00:01:42,080
בסיום שבעת הימים האישה טובלת במקווה
ואז מותרים לבוא במגע.

26
00:01:43,027 --> 00:01:45,698
אז כל זמן שלא נשואים,
 אפילו אם היא תטבול,

27
00:01:45,722 --> 00:01:48,519
יש את הבעיה האחרת שהם עדיין לא זוג.

28
00:01:49,318 --> 00:01:53,166
הזוהר מסביר שהגבר הוא חצי נשמה,
האישה חצי נשמה,

29
00:01:53,191 --> 00:01:55,920
לכן המגע שביניהם לא טוב לו
ולא טוב לה.

30
00:01:56,928 --> 00:01:59,632
אחרי שכבר נשואים הנשמות התחברו.

31
00:01:59,872 --> 00:02:04,710
בחופה כשהוא אומר לה "הרי את מקודשת לי"
עם כל השבע ברכות והמעמד הגדול,

32
00:02:04,736 --> 00:02:08,950
הפכו להיות נשמה אחת כבתחילה,
כמו לפני שירדו לעולם,

33
00:02:08,988 --> 00:02:12,361
שאז הייתה נשמה שהתפצלה כשירדה לעולם.

34
00:02:12,384 --> 00:02:13,600
זה מה שהזוהר אומר שם.

35
00:02:13,635 --> 00:02:16,160
בסוף הספר "המדריך המלא לנישואין מאושרים"

36
00:02:16,184 --> 00:02:18,720
הבאנו בהרחבה את דברי הזוהר הזה.

37
00:02:20,110 --> 00:02:23,639
כשזוג מתחתן והופך להיות נשמה אחת,

38
00:02:24,710 --> 00:02:25,944
טבלה במקווה,

39
00:02:26,530 --> 00:02:30,233
יש מצווה גדולה לבוא במגע יחד,

40
00:02:30,470 --> 00:02:33,264
כי הביטוי של הקשר בין גוף לגוף

41
00:02:33,868 --> 00:02:38,580
הוא בעצם הבאה לידי מעשה
את החיבור שכבר נוצר

42
00:02:38,620 --> 00:02:41,970
בזמן החופה והקידושין בין שני חלקי הנשמה.

43
00:02:42,489 --> 00:02:45,808
אבל לפני כן, כמו שחשמל,
אפשר להאיר מדינה שלמה

44
00:02:45,833 --> 00:02:49,000
ואפשר לפוצץ מדינה שלמה בכוח החשמל,

45
00:02:49,017 --> 00:02:53,795
גם הקשר הזוגי הזה, אפשר להוריד
שפע וברכה וטובה לעצמם ולעולם,

46
00:02:53,820 --> 00:02:56,541
ואפשר להביא נזק ומרורים ותסכול.

47
00:02:57,257 --> 00:02:58,916
עד כאן מההיבט ההלכתי.

48
00:02:59,657 --> 00:03:01,226
מהיבט הכדאיות,

49
00:03:03,315 --> 00:03:07,380
המציאות מוכיחה,
כשזוג שומר נגיעה לפני החתונה,

50
00:03:08,102 --> 00:03:11,485
השלום בית שלהם אחרי החתונה
הוא ברמה שונה לחלוטין.

51
00:03:12,400 --> 00:03:17,248
אותם שלא שומרים נגיעה לפני החתונה
חיים ביחד אפילו שלוש שנים, חמש שנים,

52
00:03:17,276 --> 00:03:20,842
מתחתנים, חצי שנה-שנה,
מצוי מאוד שרוצים להתגרש.

53
00:03:21,526 --> 00:03:24,688
ואף אחד לא מבין, "אתם חמש שנים
הייתם ביחד, מה קרה?"

54
00:03:26,176 --> 00:03:31,463
התשובה היא, חתונה, בפרט אצל הגברים,
זה סוג של שעבוד, מחויבות כזו.

55
00:03:33,610 --> 00:03:37,719
אם עד עכשיו היה אסור במגע
ועל ידי החתונה מותר,

56
00:03:38,304 --> 00:03:42,550
יש לו את הכוח לשאת במחויבות
של הקשר הזוגי.

57
00:03:43,459 --> 00:03:46,724
אבל אם יש לו אחרי החתונה
 ולפני החתונה הכול אותו דבר,

58
00:03:47,004 --> 00:03:49,696
אז בעצם הוא הלך
למסיבה של חתונה, חזר הביתה,

59
00:03:49,721 --> 00:03:51,466
אבל מה שהיה זה מה שיש,

60
00:03:51,545 --> 00:03:53,946
פתאום הוא מרגיש "רק חנקו אותי.
בשביל מה עשיתי את זה?"

61
00:03:55,424 --> 00:03:58,848
ואז כל דבר מוציא אותו מהכלים
ומגיע להתפרצויות.

62
00:03:59,132 --> 00:04:01,674
זה על קצה המזלג.
יש הרבה מה להרחיב בעניין הזה.

63
00:04:03,436 --> 00:04:07,284
כשבני זוג שומרים על עצמם
לפני החתונה בקדושה,

64
00:04:07,737 --> 00:04:12,682
גם התחושה הפנימית של הקשר הבין-זוגי
היא לא תחושה של התבהמות,

65
00:04:12,870 --> 00:04:15,594
היא תחושה של קדושה, של עשיית רצון השם,

66
00:04:15,880 --> 00:04:17,892
של הענקה, של נתינה.

67
00:04:18,275 --> 00:04:20,743
לא שכל צד מנסה למשוך לצד שלו,

68
00:04:22,032 --> 00:04:24,485
מחפש מישהו שיספק לו את הצרכים שלו.

69
00:04:25,228 --> 00:04:29,779
כשהכול נעשה על פי רצון השם
מבינים מה המשמעות של הקשר הבין-זוגי.

70
00:04:29,808 --> 00:04:31,731
יש דברים שאי אפשר לדבר עליהם בפרהסיה,

71
00:04:31,747 --> 00:04:36,284
אבל בשיעורים פרטיים כשיושבים עם רב
שהוא בקי בייעוץ נישואין

72
00:04:36,304 --> 00:04:40,640
ויודע להדריך את בני הזוג איך להתייחס
לכל העניין הזה של המגע,

73
00:04:40,688 --> 00:04:43,232
קשר שהוא כל כך קדוש ונשגב.

74
00:04:44,188 --> 00:04:48,036
דבר נוסף, כשמושכים את הקשר
לפני החתונה הרבה זמן,

75
00:04:48,851 --> 00:04:52,928
מצוי מאוד שזה כמו גומי שמותחים אותו,
פתאום הוא נקרע.

76
00:04:53,996 --> 00:04:55,373
ואז שניהם בצער.

77
00:04:57,936 --> 00:04:59,689
לא מותחים קשר יותר מדי.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה