הרב זמיר כהן - איך נדע שיש התאמה בינינו?

הרב זמיר כהן

לקראת חתונה: כיצד אפשר לדעת אם בן/ בת הזוג מתאים לי?  ואיך אפשר להכיר אותו בצורה הטובה ביותר? הרב זמיר כהן  במסר קצר וחשוב לאנשים שמחפשים שידוך

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,041 --> 00:00:02,820
כשמושכים את הקשר לפני החתונה הרבה זמן,

2
00:00:03,644 --> 00:00:07,751
מצוי מאוד שזה כמו גומי שמותחים אותו,
פתאום הוא נקרע

3
00:00:08,787 --> 00:00:10,173
ואז שניהם בצער.

4
00:00:12,716 --> 00:00:14,496
לא מותחים קשר יותר מדי.

5
00:00:16,256 --> 00:00:19,437
כל זמן שלא ברור האם אנחנו מתאימים,

6
00:00:19,907 --> 00:00:21,767
אז בודקים אבל בלי מגע.

7
00:00:23,427 --> 00:00:25,177
יעידו כל אלה שניסו,

8
00:00:26,130 --> 00:00:31,427
 כשבחור פוגש בחורה, בחורה פוגשת בחור
 ויש שמירת נגיעה ביניהם,

9
00:00:31,734 --> 00:00:37,737
לאחר חמש פגישות, שבפגישות האלה
הם ישבו ודיברו עניינית.

10
00:00:37,763 --> 00:00:41,895
פגישה ראשונה היא קודם כול היכרות,
כל אחד מספר על עצמו, על ההיסטוריה שלו,

11
00:00:41,916 --> 00:00:45,815
על ההרגלים שלו, שתהיה היכרות,
להכיר עם מי אני יושב עכשיו.

12
00:00:46,816 --> 00:00:51,862
פגישה שנייה מתחילים גם לדבר יותר על מהות,
יותר על תוכניות, יותר על מחשבות,

13
00:00:51,878 --> 00:00:54,496
מה הכיוונים של כל אחד,
איך רוצים לנהל את הבית.

14
00:00:55,625 --> 00:00:57,786
פגישה שלישית, רביעית, חמישית.

15
00:00:57,984 --> 00:01:03,248
אחרי חמש פגישות אפשר לדעת
האם זה האדם שאני מחפש

16
00:01:03,260 --> 00:01:05,165
או חבל על הזמן ועדיף להיפרד.

17
00:01:07,888 --> 00:01:10,502
אצל שומרי תורה ומצוות,
יכולים להעיד על כך,

18
00:01:10,534 --> 00:01:13,524
אחרי חמש פגישות:
"כן, אני רוצה לקבוע חתונה".

19
00:01:13,680 --> 00:01:14,855
לא צריכים יותר מזה.

20
00:01:15,625 --> 00:01:18,071
ובעולם מתפלאים:
"מה, כל כך מהר החלטתם?"

21
00:01:18,448 --> 00:01:25,078
היה אצלנו בחור בישיבה שחזר מפגישה,
אני חושב פגישה רביעית זו הייתה,

22
00:01:25,094 --> 00:01:27,588
בסביבות הפגישה, אני חושב, הרביעית.

23
00:01:28,896 --> 00:01:32,372
הוא ניגש והוא אומר לי:
"אני לא מבין, יכול להיות דבר כזה

24
00:01:33,040 --> 00:01:34,761
"שהבחורה שאני פוגש אותה עכשיו,

25
00:01:34,780 --> 00:01:38,186
"אני מרגיש שאני מכיר אותה
לפני ולפנים לעומק

26
00:01:38,748 --> 00:01:43,204
"יותר מהחברה שבחילוניות גרתי
איתה 11 חודש באותה דירה.

27
00:01:43,574 --> 00:01:45,464
"יכול להיות שאת זאת אני מכיר יותר?"

28
00:01:45,721 --> 00:01:46,836
אמרתי לו: "ודאי".

29
00:01:47,369 --> 00:01:50,339
תבדוק, ההיא מה היה לכם בראש?
רק יצר הרע ושטויות,

30
00:01:50,352 --> 00:01:54,112
וכל אחד מנסה להרשים את השני,
בלי שיחות של עומק כמו שצריך,

31
00:01:54,134 --> 00:01:55,428
בלי היכרות אמיתית.

32
00:01:56,009 --> 00:01:59,068
כאן אתם ישבתם, דיברתם עניינית,
אז אתה מכיר אותה יותר לעומק:

33
00:01:59,094 --> 00:02:01,946
מי היא, מה התוכניות שלה,
מה היא רוצה, מה היא שואפת.

34
00:02:03,244 --> 00:02:06,948
והזמן ששורפים ומבזבזים,
גם נכשלים באיסורי תורה

35
00:02:07,302 --> 00:02:12,772
וגם בדרך כלל אחרי החתונה מתברר
שזה לא בדיוק מה שרציתי.

36
00:02:14,323 --> 00:02:18,652
דיברנו כבר בעבר, גם בסוף הספר
יש לנו, "המדריך המלא לנישואין",

37
00:02:18,668 --> 00:02:22,247
שם הבאנו פרקים מיוחדים לרווקים ורווקות,

38
00:02:22,630 --> 00:02:26,119
ואחד הפרקים עוסק בשאלה
איך לבחור בן זוג ובת זוג.

39
00:02:26,371 --> 00:02:31,568
ושם ציינו, אני אומר את זה בקצרה,
שיש ארבעה דברים שצריך לבדוק -

40
00:02:32,297 --> 00:02:36,320
שניים לפני הפגישה הראשונה
ושניים במהלך הפגישות.

41
00:02:36,931 --> 00:02:39,232
לפני הפגישה הראשונה צריך לבדוק

42
00:02:39,260 --> 00:02:43,881
האם יש למועמד או למועמדת
יראת שמיים ומידות טובות.

43
00:02:43,907 --> 00:02:45,148
אלה שני דברים קריטיים.

44
00:02:45,811 --> 00:02:47,965
יש דרגות דרגות ביראת שמיים.

45
00:02:48,937 --> 00:02:52,896
שם הרחבנו יותר. גם יש הרצאה
שנקראת "זיווג - גורל או בחירה",

46
00:02:52,931 --> 00:02:54,583
גם שם הסברנו את העניין הזה.

47
00:02:55,382 --> 00:02:57,572
יראת שמיים זה קריטי לזוגיות,

48
00:02:58,076 --> 00:03:02,220
מידות טובות - קריטי לזוגיות,
ואת זה בודקים לפני הפגישה הראשונה.

49
00:03:02,243 --> 00:03:04,515
אי אפשר להגיד "לא, בפגישות אני אראה
איך היא מתנהגת איתי",

50
00:03:04,547 --> 00:03:05,687
"איך הוא מתנהג איתי".

51
00:03:05,862 --> 00:03:09,340
כשאחד רוצה לקנות את השני,
 הוא ישחק מלאך, גם אם הוא לא בדיוק כזה.

52
00:03:09,366 --> 00:03:13,040
אולי מלאך, אבל מלאך חבלה.
יש כמה סוגי מלאכים.

53
00:03:13,385 --> 00:03:15,661
ולפעמים מתברר שהאחד הוא באמת כזה.

54
00:03:16,582 --> 00:03:19,904
אבל הוא עכשיו נראה אחד ממלאכי השרת
כי הוא רוצה להרשים.

55
00:03:21,299 --> 00:03:24,816
לכן צריך לבדוק איך האדם הזה מתנהג
בסביבה הטבעית שלו,

56
00:03:24,851 --> 00:03:26,195
לא איך הוא מתנהג איתי.

57
00:03:26,233 --> 00:03:30,109
איך עם ההורים, עם האחים והאחיות,
עם אנשים ברחוב, בעבודה.

58
00:03:30,483 --> 00:03:33,357
אם מגלים אדם
שכלפי העולם הוא בעייתי,

59
00:03:34,022 --> 00:03:36,157
הוא תקיף, הוא אלים,
המילים שלו קשות,

60
00:03:36,182 --> 00:03:39,450
רק איתי הוא מדבר יפה -
זה אומר שזה עד החתונה כי הוא רוצה אותי.

61
00:03:39,964 --> 00:03:44,612
אחרי שאני אהיה שלו, מה שנקרא,
גמרנו, גם איתי יתנהג כמו כולם.

62
00:03:44,940 --> 00:03:47,939
לכן את שני הדברים הראשונים:
יראת שמיים ומידות טובות -

63
00:03:47,987 --> 00:03:50,506
צריך לבדוק לפני הפגישה הראשונה.

64
00:03:50,950 --> 00:03:53,549
ויש שני דברים שבודקים במהלך הפגישות,

65
00:03:54,822 --> 00:03:59,534
שזה נעימות בשיחה,
שיושבים לדבר, נחמד לנו לדבר ביחד,

66
00:03:59,558 --> 00:04:01,558
יש שפה משותפת,
 זה חשוב לזוגיות.

67
00:04:02,182 --> 00:04:03,709
והמראה החיצוני.

68
00:04:03,852 --> 00:04:07,706
שהמראה החיצוני נוח לעין,
טוב לי להיות עם האדם הזה, בחברתו.

69
00:04:07,948 --> 00:04:11,180
כשיש את ארבעת הכללים האלה:
מידות טובות, יראת שמיים,

70
00:04:11,225 --> 00:04:13,561
נעימות בשיחה, מראה חיצוני שהוא נוח,

71
00:04:13,609 --> 00:04:16,775
וכמובן מרגישים את הקשר
שרוצים להיות ביחד -

72
00:04:17,052 --> 00:04:20,900
אז אפשר כבר להתקדם לכיוון של חתונה
ולא צריך למשוך יותר מדי זמן.

73
00:04:21,257 --> 00:04:25,648
בדרך כלל החלטנו על חתונה,
שלושה חודשים אפשר כבר להתחתן.

74
00:04:25,664 --> 00:04:26,784
לא צריך יותר מזה.

75
00:04:26,931 --> 00:04:29,044
רק הכנות, גם ללמוד את ההלכה.

76
00:04:29,056 --> 00:04:33,837
הכנה לחתונה זה לא רק
 איפה לגור ולקנות רהיטים ולהזמין אולם.

77
00:04:34,208 --> 00:04:36,544
גם ללמוד את ההלכות,
ללמוד את כללי הזוגיות,

78
00:04:36,560 --> 00:04:40,992
לקחת רב שידריך אותו,
רבנית שתדריך אותה.

79
00:04:41,235 --> 00:04:44,717
ואז מגיעים לחתונה
בצורה בריאה, בצורה מוכנה,

80
00:04:44,787 --> 00:04:47,584
חוסכים הרבה צרות בעתיד.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה