x
ערוץ הידברות

ל"ג בעומר 2022 - ישראל יעקב מוסלי, ניצול אסון מירון

ערוץ הידברות

"אני נזכר ברגעים שהייתי בתוך ערימות האנשים ואני צועק להקב"ה מתוך הנשמה שיציל אותי": ישראל יעקב מוסלי בראיון מצמרר על הרגעים הקשים של האסון ועל תחושת ההודיה העצומה להשם שהצליח לצאת משם בחיים

(אורך 11:44)