הרב זמיר כהן: המסר הגדול שלומדים מרבי שמעון בר יוחאי

הרב זמיר כהן

מדוע עושים לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי כזאת הילולה גדולה? הרב זמיר כהן בכמה רגעים על דמותו המיוחדת של רשב"י

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,170 --> 00:00:05,000
"בכל שנה אני מתפעל מהרעש
שסביב דמותו של רבי שמעון בר יוחאי.

2
00:00:05,330 --> 00:00:08,430
"לצערי, לא למדתי עליו
ביסודי וגם לא בתיכון.

3
00:00:08,610 --> 00:00:12,780
"אשמח לדעת מה מייחד אותו
מכל הרבנים הגדולים האחרים".

4
00:00:13,340 --> 00:00:17,810
רבי שמעון בר יוחאי
זכה באמת שביום ההילולה שלו

5
00:00:17,840 --> 00:00:20,990
לא רק מדליקים נר נשמה,
עושים מדורות גדולות.

6
00:00:21,160 --> 00:00:23,890
נשמה כזו גדולה,
אז עושים מדורה גדולה.

7
00:00:24,390 --> 00:00:28,240
שאגב, ראוי לציין שבנר נשמה
לא לעשות תפוחי אדמה על האש.

8
00:00:29,690 --> 00:00:33,040
אם רוצים לעשות על האש
בליל ל"ג בעומר, יעשו מדורה קטנה,

9
00:00:33,090 --> 00:00:35,030
לא המדורה שעשו לכבודו של רבי שמעון.

10
00:00:35,050 --> 00:00:37,230
אפשר בצד לעשות מדורה בשביל על האש.

11
00:00:38,370 --> 00:00:44,270
מה בעצם היה מיוחד ברבי שמעון בר יוחאי,
שהיה תלמידו של רבי עקיבא?

12
00:00:44,650 --> 00:00:46,880
אחרי שנפטרו 24 אלף
תלמידי רבי עקיבא,

13
00:00:46,890 --> 00:00:50,180
לקח חמישה תלמידים, ביניהם
רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי,

14
00:00:50,200 --> 00:00:52,160
השקיע בהם והם האירו את העולם.

15
00:00:53,500 --> 00:00:56,290
כל התורה, קיבלנו אותה
איש מפי איש עד משה רבנו.

16
00:00:56,330 --> 00:00:59,600
"משה קיבל תורה מסיני
ומסרה ליהושע, יהושע לזקנים" וכן הלאה.

17
00:01:00,590 --> 00:01:02,590
אז למה רק תורת הקבלה,
תורת הסוד?

18
00:01:02,610 --> 00:01:05,090
יש בתורה פרד"ס:
פשט, רמז, דרש וסוד.

19
00:01:05,110 --> 00:01:06,920
למה הסוד נקרא תורת הקבלה?

20
00:01:06,940 --> 00:01:09,050
את הכול קיבלנו איש מפי איש.

21
00:01:09,870 --> 00:01:14,370
התשובה היא: תורת הקבלה,
מקבלים אותה איש מפי איש בסתר.

22
00:01:14,710 --> 00:01:16,180
לא היו מלמדים אותה ברבים.

23
00:01:16,200 --> 00:01:20,490
צריך להיות כלי מוכן
כדי להבין את תורת הקבלה לעומק.

24
00:01:20,890 --> 00:01:25,110
מי שנכנס לתורת הקבלה לעומק,
כל החיים שלו משתנים ברמות.

25
00:01:25,270 --> 00:01:30,550
הוא מגלה עולמות קסומים בפניו
שמרווים אותו בהבנה,

26
00:01:30,600 --> 00:01:32,520
כל פעולה שהוא עושה,
מה המשמעות שלה,

27
00:01:32,550 --> 00:01:36,260
מה זה העולמות העליונים,
איך המערכת של הגוף והנשמה בנויה,

28
00:01:36,280 --> 00:01:39,100
כל העניין של הספירות.
דברים מדהימים.

29
00:01:41,020 --> 00:01:45,250
גם מי שעדיין לא בדרגות גבוהות,
יכול ללמוד את היסודות של תורת הקבלה.

30
00:01:45,320 --> 00:01:48,400
היסודות של תורת הקבלה,
כל אדם יכול ללמוד אותם.

31
00:01:48,970 --> 00:01:53,790
מי שירצה, יש לנו הרצאה
שנקראת "יסודות תורת הקבלה".

32
00:01:53,810 --> 00:01:57,940
יש גם עוד הרצאה שמסרנו אותה
בל"ג בעומר לפני כמה שנים:

33
00:01:58,400 --> 00:02:04,120
"פתח אליהו". אפשר לחפש ברשת
"פתח אליהו" חלק א' וחלק ב'.

34
00:02:04,840 --> 00:02:07,300
"פתח אליהו", שאומרים אותו
בבית הכנסת לפני התפילה,

35
00:02:07,330 --> 00:02:09,540
כל יסודות תורת הקבלה נמצאים שם.

36
00:02:09,870 --> 00:02:13,020
אז באחד השיעורים בל"ג בעומר
למדנו את ה"פתח אליהו"

37
00:02:13,040 --> 00:02:15,490
והסברנו את זה.
זה צולם, אפשר לראות את זה.

38
00:02:15,880 --> 00:02:18,910
מי שרוצה לקרוא,
בסוף ספר "הצופן" יש לנו פרק.

39
00:02:18,940 --> 00:02:21,170
"הצופן" על סוד האותיות העבריות,

40
00:02:21,210 --> 00:02:24,340
בסוף הספר יש פרק שנקרא
"יסודות תורת הקבלה".

41
00:02:24,370 --> 00:02:26,940
שם אפשר לראות
עם תרשימים ועם הסברים

42
00:02:27,120 --> 00:02:29,320
של כל העניין
של יסודות תורת הקבלה.

43
00:02:29,780 --> 00:02:32,060
המיוחד ברבי שמעון בר יוחאי

44
00:02:32,850 --> 00:02:35,810
שהוא ידע איך להעלות
את הדברים על הכתב.

45
00:02:35,830 --> 00:02:39,000
קודם כול, הוא הגיע לגדלות עצומה
שהתגלו לו סתרי תורה.

46
00:02:39,950 --> 00:02:44,000
שלוש עשרה שנה היה במערה
ועסק בתורה כשהרומאים רצו להרוג אותו.

47
00:02:44,990 --> 00:02:46,740
שגם זה צריך ללמוד ממנו,

48
00:02:46,760 --> 00:02:50,320
שכשאדם נמצא במצוקה,
במקום לשקוע ברחמים עצמיים,

49
00:02:50,370 --> 00:02:53,630
בדיכאון, בעצבות,
ימנף את זה לעלייה.

50
00:02:54,610 --> 00:02:56,010
אפילו אסיר, נמצא בכלא,

51
00:02:56,040 --> 00:02:58,280
במקום כל היום לכעוס
"למה אני נמצא כאן",

52
00:02:58,320 --> 00:03:02,050
יאמר לעצמו: "כבר אני פה?
בוא נדמיין שזה בית מלון.

53
00:03:02,090 --> 00:03:04,920
"יש אוכל מוכן,
ואני אתחיל עכשיו ללמוד תורה.

54
00:03:04,960 --> 00:03:08,450
"אכנס לבית מדרש, אלמד ספרים,
מה שלא הספקתי ללמוד לפני".

55
00:03:08,940 --> 00:03:11,890
אם היה 13 שנה שוקע בעצבות,
איך היה יוצא משם?

56
00:03:11,930 --> 00:03:13,890
יכול לצאת אדם שיצא מדעתו.

57
00:03:13,930 --> 00:03:16,450
אבל הוא יצא תלמיד חכם עצום.

58
00:03:16,480 --> 00:03:20,210
כבר לפני הוא היה תלמיד חכם.
היה שואל את חמיו רבי פנחס בן יאיר שאלות,

59
00:03:20,250 --> 00:03:21,520
והיה עונה לו תשובות.

60
00:03:21,590 --> 00:03:25,670
רק כשיצא זה התהפך: שחמיו היה שואל אותו
את מה שהוא לא ידע לענות,

61
00:03:25,680 --> 00:03:28,740
והוא היה עונה לו
עוד יותר תשובות ממה שהיה עונה לו.

62
00:03:28,800 --> 00:03:30,650
הגיע לגדלות עצומה בתורה.

63
00:03:31,090 --> 00:03:34,590
והוא זה שזכה לכתוב
את הזוהר הקדוש.

64
00:03:35,060 --> 00:03:38,570
יש אומנם בזוהר קטעים
שהוסיפו גם מהדורות שאחריו.

65
00:03:39,000 --> 00:03:42,160
אבל כתוב: "חכם זה אמר כך",
"חכם זה אמר כך".

66
00:03:42,170 --> 00:03:45,830
אבל הבסיס של הזוהר הקדוש
זה רבי שמעון בר יוחאי,

67
00:03:45,870 --> 00:03:48,430
שהוא זה שכתב את הסתרי תורה.

68
00:03:48,700 --> 00:03:50,960
והזוהר עצמו, מי שלומד אותו,

69
00:03:52,320 --> 00:03:55,570
יש פירוש למשל "מתוק מדבש"
על הזוהר הקדוש.

70
00:03:55,913 --> 00:04:00,780
הוא עשה גם דבר טוב,
יש אותיות מרובעות ואותיות בכתב רש"י.

71
00:04:00,820 --> 00:04:03,520
מה שכל אדם יכול לקרוא ולהבין
הוא עשה באותיות מרובעות.

72
00:04:03,530 --> 00:04:05,330
מה שיותר מסובך - כתב רש"י.

73
00:04:05,570 --> 00:04:09,690
אבל גם המסובך עם הכתב רש"י
זה רק השכבה העליונה שהוא כתב.

74
00:04:09,710 --> 00:04:14,410
מי שיראה את הרמ"ק, רבי משה קורדובירו,
ב"פרדס רימונים" על הזוהר הקדוש.

75
00:04:14,450 --> 00:04:17,650
יש לו גם פירוש על הזוהר,
עוד המקובלים האחרים מה שכתבו.

76
00:04:18,000 --> 00:04:21,970
רואים שכל הפירושים הפשוטים
שמפורסמים בדרך כלל בספרים

77
00:04:22,000 --> 00:04:24,720
הם רק השכבה העליונה
של האדמה שיש בזוהר.

78
00:04:24,740 --> 00:04:28,940
אבל בפנים יש לך קומות על גבי קומות
של חוכמה אין-סופית.

79
00:04:29,140 --> 00:04:32,250
ואת כל זה קיפל רבי שמעון בספר הזוהר.

80
00:04:32,820 --> 00:04:38,470
אז כמו שבשיר על בר יוחאי
שרים "הוא גילה סתרי תורה, אדוננו בר יוחאי",

81
00:04:38,690 --> 00:04:41,950
ככה גם צריך להבין
את הגדולה של האדם הזה.

82
00:04:42,520 --> 00:04:46,900
ואיפה יש היום אדם שאחרי שנים
שהוא נפטר מהעולם

83
00:04:46,930 --> 00:04:50,510
עולים כל כך הרבה לקברו,
ונלחמים על זה, רוצים להיות שם.

84
00:04:50,970 --> 00:04:53,810
אם ניקח, להבדיל,
את ראש הממשלה הראשון של המדינה,

85
00:04:53,820 --> 00:04:56,570
מי שיבדוק, ביום האזכרה שלו
כמה מגיעים לקברו?

86
00:04:56,590 --> 00:05:00,700
והוא הקים את המדינה, הכריז
על הקמת המדינה לפני כמה עשרות שנים.

87
00:05:00,880 --> 00:05:03,020
רבי שמעון נפטר לפני 2,000 שנה,

88
00:05:03,120 --> 00:05:04,870
ועד היום מספר כזה עולה.

89
00:05:04,880 --> 00:05:11,200
זה מראה את מידת ההערכה וההערצה
שיש לעם ישראל לאדם הגדול הזה,

90
00:05:11,240 --> 00:05:14,350
שזכותו תגן עלינו
ועל כל ישראל, אמן.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה