הרב מנחם שטיין

הרב מנחם שטיין - העולם המסתיר

הרב מנחם שטיין

המציאות שנגלית למול עינינו היא רק חלק מהתמונה השלמה. בשיחה זו הרב מנחם שטיין מביא סיפורים מדהימים על גלגולי נשמות והעולם שנסתר מעינינו

(אורך 15:32)