הרב זמיר כהן - מה עושים עם המזוזות שבבית כשעוברים דירה?

הרב זמיר כהן

אדם שעובר דירה, מה יעשה עם המזוזות שבבית? הרב זמיר כהן עם תשובה שחשוב לדעת

 

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,130 --> 00:00:04,750
אדם שיוצא מבית, אף פעם
שלא יוציא את המזוזות וייקח איתו לבית השני.

2
00:00:04,800 --> 00:00:07,150
נניח אדם בנה בית, בית חדש.

3
00:00:07,380 --> 00:00:11,180
קנה מזוזות מהודרות, משובחות,
כל אחת יקרה, טובה,

4
00:00:11,220 --> 00:00:14,240
מסופר שהוא ירא שמיים, רואה כתב יפה.

5
00:00:14,280 --> 00:00:19,970
כמו במכוניות,
יש מכונית זולה ויש מכונית יקרה,

6
00:00:19,990 --> 00:00:24,360
וההבדל במציאות שלה,
איך היא מתפקדת, איך היא פועלת.

7
00:00:24,750 --> 00:00:28,800
גם במזוזות, בתפילין, בספרי תורה,
יש פשוטים, יש מהודרים.

8
00:00:28,830 --> 00:00:32,800
אדם שבידו לקנות מזוזות בהידור,
תפילין בהידור,

9
00:00:32,850 --> 00:00:34,500
ספר תורה אם הוא תורם בהידור,

10
00:00:34,510 --> 00:00:36,140
זה ודאי הרבה יותר חשוב.

11
00:00:37,410 --> 00:00:40,430
אז הוא קנה מזוזות מהודרות
ושם אותן בבית.

12
00:00:40,460 --> 00:00:42,210
עכשיו הוא עובר דירה למקום אחר.

13
00:00:43,210 --> 00:00:46,810
הוא רוצה להוציא את המזוזות שלו,
ורוצה לקחת אותן למקום אחר.

14
00:00:49,300 --> 00:00:52,040
מבחינה סגולית,
לא שיש בזה איסור הלכתי,

15
00:00:52,090 --> 00:00:55,170
אבל מבחינה סגולית עלול להזיק לעצמו.

16
00:00:56,460 --> 00:00:57,840
אלא אם כן גוי נכנס.

17
00:00:57,850 --> 00:01:00,160
אם אתה מכרת את הבית לגוי,

18
00:01:00,340 --> 00:01:02,090
אל תשאיר לו מזוזות.
תוציא אותן.

19
00:01:02,120 --> 00:01:08,500
אבל אם אתה מוכר ליהודי, ההשפעה לא טובה
על האדם שמוציא מזוזות ולוקח למקום אחר.

20
00:01:08,920 --> 00:01:14,080
אלא אם כן, מי שנכנס במקומך לדירה
הוא בא ואומר:

21
00:01:14,110 --> 00:01:15,710
אני מביא איתי את המזוזות שלי.

22
00:01:15,760 --> 00:01:19,550
אפשר גם לשאול אותו: אתה רוצה
את המזוזות שלי או שאתה מביא מזוזות?

23
00:01:19,590 --> 00:01:23,090
יש אנשים: לא סומך על המזוזות שלך,
אני רוצה להביא מזוזות משלי.

24
00:01:23,270 --> 00:01:24,230
זה משהו אחר.

25
00:01:24,470 --> 00:01:25,800
אז הוא יתקין את המזוזות שלו.

26
00:01:25,820 --> 00:01:29,370
יוציא את שלך, יתקין את המזוזות שלו
וייתן לך את המזוזות.

27
00:01:29,390 --> 00:01:33,500
אבל אתה לא תעשה פעולה
של לעקור מזוזות מבית,

28
00:01:33,640 --> 00:01:36,650
אפילו שאתה יודע
שמי שיבוא אחר כך יתקין מזוזות אחרות.

29
00:01:36,750 --> 00:01:40,180
מבחינה סגולית, זה לא דבר שהוא טוב.

30
00:01:40,390 --> 00:01:42,340
אבל להדר כמה שיותר.

31
00:01:42,540 --> 00:01:44,980
גם אחת לכמה שנים
לבדוק את המזוזות של הבית.

32
00:01:45,010 --> 00:01:48,870
כמה סיפורים פלאיים
יש על אנשים שסבלו מצרות,

33
00:01:48,910 --> 00:01:54,150
וכשבדקו את המזוזה, ראו שבדיוק מילה
שהיא מקבילה לאותה צרה, חסרה שם אות.

34
00:01:55,090 --> 00:01:57,560
יש לזה השפעה,
לעניין של המזוזות.

35
00:01:57,600 --> 00:01:58,760
זה דבר שחשוב להקפיד.

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה