הרב זמיר כהן - למה לגוי מותר לעשות דברים שליהודי אסור?

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן במסר קצר ועוצמתי על ייחודיותו של היהודי בעולם

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,280 --> 00:00:04,760
יש משנה בפרקי אבות
שעוסקת בעם ישראל ואומות העולם.

2
00:00:05,400 --> 00:00:08,770
שם אומרת המשנה:
"חביב אדם שנברא בצלם".

3
00:00:09,140 --> 00:00:12,040
שנאמר, בצלם אלוהים עשה את האדם".

4
00:00:12,650 --> 00:00:18,160
אחר כך המשנה מדברת על עם ישראל:
"חביבין ישראל שנקראו בנים למקום".

5
00:00:18,580 --> 00:00:20,600
חיבה יתרה נודעת להם

6
00:00:21,050 --> 00:00:24,930
שנקראו בנים למקום, שנאמר
בנים אתם לה' אלוקיכם.

7
00:00:25,390 --> 00:00:29,000
כלומר, כל אדם,
בין אם יהודי ובין אם הוא לא יהודי,

8
00:00:29,040 --> 00:00:30,540
הוא נברא בצלם אלוקים.

9
00:00:31,060 --> 00:00:35,300
אבל לעם ישראל אומר הקב"ה:
למה אני אוסר עליכם להתחתן עם אומות העולם?

10
00:00:35,310 --> 00:00:37,200
הרי גם הם נבראו בצלם אלוקים.

11
00:00:37,680 --> 00:00:41,740
התשובה היא: כי בנים אתם לה' אלוקיכם.

12
00:00:42,320 --> 00:00:44,730
אם אני מלך העולם,
אומר בורא עולם,

13
00:00:45,370 --> 00:00:47,830
כל אומות העולם
הן אזרחי המדינה שלי.

14
00:00:48,960 --> 00:00:52,810
ולמלך בדרך כלל יש 
את משפחת המלוכה ויש את האזרחים.

15
00:00:53,240 --> 00:00:56,740
אתם, עם ישראל, שנולדתם
מזרע אברהם, יצחק ויעקב,

16
00:00:56,760 --> 00:00:58,420
שמסרו נפש עבורי.

17
00:00:58,490 --> 00:01:02,520
אברהם עמד בעשרה ניסיונות.
אני נתתי לכם תפקיד.

18
00:01:04,040 --> 00:01:06,020
אתם אמורים לייצג אותי בעולם.

19
00:01:06,510 --> 00:01:09,840
לכן אתם לא תאכלו כל דבר
ואתם לא תתחתנו עם כל אחד.

20
00:01:09,890 --> 00:01:11,150
ואתה קם בבוקר:

21
00:01:11,580 --> 00:01:17,050
גבר - כתר של תפילין על הראש,
גלימת טלית, גלימת מלכות.

22
00:01:17,240 --> 00:01:19,940
תדבר עם בורא עולם,
עכשיו צא לעיסוקים שלך.

23
00:01:20,180 --> 00:01:25,820
אישה קמה בבוקר, מסתכלת בראי:
אני לוקחת לבוש צנוע כראוי לבת מלך.

24
00:01:26,120 --> 00:01:29,900
לא כמו אומות העולם, שיכולות
לחשוף את הגוף ולזלזל בעצמן.

25
00:01:30,170 --> 00:01:32,470
אלא אני שומרת על כבודי,
אני בת מלך.

26
00:01:32,770 --> 00:01:37,570
וכך כל סדר היום של היהודי
שרצה הקב"ה לזכות את ישראל

27
00:01:37,700 --> 00:01:40,600
לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.

28
00:01:41,000 --> 00:01:43,670
נמצא שכל אדם נברא בצלם אלוקים,

29
00:01:43,760 --> 00:01:48,280
אבל עם ישראל
"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".

30
00:01:48,280 --> 00:01:50,280

כתוביות

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה