הרב ירון יצחקוב

הרב ירון יצחקוב - מעלת הייסורים

הרב ירון יצחקוב

לעיתים כשאדם מתחזק ועושה צעדים נכונים בחייו דווקא אז הוא נתקל בקשיים ונסיונות ונדמה לו שהכל 'לא הולך'. הרב ירון יצחקוב בשיחה מחזקת מסביר מדוע זה קורה ומה מטרת הייסורים בעולם הזה

(אורך 12:38)