הרב אסי עדני

הרב אסי עדני - דין תורה של חסד

הרב אסי עדני

בימי ספירת העומר אנו נדרשים להתחזק בכבוד הזולת. הרב אסי עדני בחיזוק מיוחד וסיפור מרגש לימים אלו 

(אורך 12:20)