x
הרב מרדכי חזיזה

הרב מרדכי חזיזה - לזכור את הטוב

הרב מרדכי חזיזה

כיצד ייתכן שישנם אנשים ששוכחים לעיתים קרובות את מי שמיטיב עמהם ומשיבים להם רעה תחת טובה? בשיחה זו הרב מרדכי חזיזה מלמד כיצד נוכל לקנות בנפשנו את התכונה החשובה של הכרת הטוב 

(אורך 15:39)