x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - תלמד מהעץ

הרב הרצל חודר

כמו לעצים גם לבני האדם יש בחיים תקופות של פריחה ולבלוב ותקופות קשות יותר. הרב הרצל חודר במסר מחזק

(אורך 2:56)