x
הרב דן טיומקין

הרב דן טיומקין - האוצר מתחת לגשר

הרב דן טיומקין

כדי שילדינו ירגישו שמחים ומסופקים, עלינו ההורים לעזור להם לגלות את הנקודות הטובות והאיכויות שחבויות בהם. איך זה עובד וכיצד עושים זאת? הרב דן טיומקין  מסביר

(אורך 15:06)