x
הרב חיים זאיד

הרב חיים זאיד - כוח שיעור התורה

הרב חיים זאיד

מה אמר מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל על שיעורי התורה? הרב חיים זאיד בשיחה מיוחדת על המעלה של שיעור תורה

(אורך 15:06)