הרב חיים זאיד

הרב חיים זאיד - מעלת נטילת ידיים

הרב חיים זאיד

איך נוטלים ידיים כהלכה? והי המעלה והסגוליות שבמצוות נטילת הידיים? הרב חיים זאיד בשיחה מחזקת

(אורך 15:04)