הרב מרדכי חזיזה

הרב מרדכי חזיזה - השוני בין איש לאישה

הרב מרדכי חזיזה

הרב מרדכי חזיזה מבהיר מהו השוני בין איש לאישה וכיצד אפשר לחיות עם כך בשלום

(אורך 15:50)