הרב דוד פריוף

הרב דוד פריוף - התפקיד שלנו

הרב דוד פריוף

כיצד נוכל להשריש בתוכינו את התכונה של ראיית הטוב? הרב דוד פריוף בשיחה בונה ומעצימה 

(אורך 15:17)