x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - מה מזהיר הזוהר הקדוש בקשר לחגים?

הרב זמיר כהן

כיצד מתכוננים לליל הסדר? הרב זמיר כהן מדבר על החשיבות של נתינת צדקה לעניים לחג

(אורך 3:53)