x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - אמירת שיר השירים בליל הסדר

הרב זמיר כהן

בסיום ליל הסדר נוהגים לומר את שיר השירים שמדבר על יציאת מצרים. הרב זמיר כהן בביאור מרגש של הפסוקים

(אורך 2:54)