הרב אסי עדני

הרב אסי עדני - המצה הנדירה

הרב אסי עדני

בליל הסדר יש 64 מצוות מיוחדות שאחת מהן היא אכילת המצה שערכה עצום ביותר. הרב אסי עדני בסיפור מרגש על מסירות נפש בשואה למען מצוות אכילת מצה

 

(אורך 15:14)