הרב ירון אשכנזי

הרב ירון אשכנזי - כח המעשה

הרב ירון אשכנזי

בזכות מה נגאלו בני ישראל ממצרים? ומה זה מלמד אותנו על כח של מעשה רוחני? הרב ירון אשכנזי  בשיחה מיוחדת לחג הפסח

(אורך 15:21)