הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - שבת הגדול

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר בשיעור מרתק על ההפטרה ופרשת השבוע 

(אורך 56:11)