x
הרב רועי מזרחי

הרב רועי מזרחי - הצייר של משה רבנו

הרב רועי מזרחי

צייר המלוכה נשלח לצייר את פניו של משה רבינו. מה הוא גילה על פי חכמת הפנים? הרב רועי מזרחי במסר חזק

(אורך 6:19)