הרב רועי מזרחי

הרב רועי מזרחי - מה השליחות שלך?

הרב רועי מזרחי

מה השליחות שלנו פה בעולם הזה? ומדוע אסור לנו למעול בה? הרב רועי מזרחי במסר חזק

(אורך 3:52)