הרב אליהו עמר

הרב אליהו עמר - למה החיות הטורפות נמצאות ביער?

הרב אליהו עמר

למה החיות הטורפות נמצאות ביער? הרב אליהו עמר בפירוש מיוחד על פי תורת הסוד 

(אורך 5:31)