הרב יונה מצגר

הרב יונה מצגר - שבת הגדול

הרב יונה מצגר

הרב יונה מצגר בשיעור מיוחד לשבת הגדול - פרשת מצורע

(אורך 6:40)