x
הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - סיפורי צדיקים: רבי שמריהו יוסף חיים קנייבסקי

הרב הרצל חודר

"בבני ברק לא יפלו טילים" - כך הבטיח מרן, וההבטחה התקייימה במלואה. הרב הרצל חודר בסיפור מופת על מרן הרב חיים קניבסקי זצ"ל

(אורך 2:37)