הרב יהודה פרץ

הרב יהודה פרץ - האם הבורא קיים?

הרב יהודה פרץ

איך ניתן להוכיח את קיומו של הבורא? הרב יהודה פרץ  בשיחה מרתקת ומעוררת מחשבה

(אורך 14:49)