x
הרב אייל אונגר

הרב אייל אונגר - למה אנחנו נחושים להשתנות ולא מצליחים?

הרב אייל אונגר

למה אנחנו נחושים להשתנות ולא מצליחים? הרב אייל אונגר בשיחה על התמדה, נחישות, החלטות ונפילות

(אורך 34:01)