הרב דן טיומקין

הרב דן טיומקין - סוגי כללים בחינוך

הרב דן טיומקין

חינוך מתבגרים בדורינו הוא עניין מורכב ולעיתים מצריך שינוי חשיבה וגישה של דרכי החינוך המקובלות. הרב דן טיומקין מסביר כיצד נוכל להשפיע על ילדינו בצורה חכמה וטובה

(אורך 14:24)